Lees hier meer over de focus van het Grobos in collegejaar 2016-2017

Achterstallig onderhoud

Achterstallig onderhoud is een onderwerp dat erg leeft onder huurders en daarom hebben wij besloten er komend beleidsjaar op in te zetten om dit meer onder de aandacht van Lefier te brengen. Het aanpakken van achterstallig onderhoud is een punt waar het Grobos zich al jaren mee bezig houdt en zich hoogstwaarschijnlijk ook nog lang mee bezig zal houden. Jongeren en studenten zijn wat betreft onderhoudsmeldingen een makkelijke groep voor Lefier. Vaak wordt er door huurders geen melding gemaakt wanneer er een klein mankement is, maar wordt er pas een onderhoudsmelding gemaakt wanneer je haast niet meer om het probleem heen kunt. Lefier geeft toe dat het planmatig onderhoud er tijdens de reorganisatie (tussen 2009-2014) soms bij in is geschoten. Planmatig onderhoud lijkt nu weer de goede kant op te gaan, nu er komend jaar 114 procent meer aan planmatig onderhoud begroot is ten opzichte van vorig jaar. Ondanks deze investeringen moet nog blijken of deze bedragen genoeg zullen zijn. Daarnaast gaan veel klachten over onderhoud over de slechte communicatie. Komend jaar willen wij erop toezien om dit te verbeteren.

Uitbreiden contacten met hoofdbewoners

Grobos vindt het belangrijk om contact met de achterban zo goed mogelijk te onderhouden. Op deze manier weten wij wat er speelt in de panden waarop wij ons beleid kunnen afstemmen en kunnen communiceren naar Lefier. Hoofdbewoners en bewonerscommissies spelen hierin een cruciale rol. Met behulp van de commissaris intern hebben zich het afgelopen jaar steeds meer hoofdbewoners van panden, waar wij voorheen geen contact mee hadden, bij ons gemeld. Hier zijn wij tevreden mee, maar wij willen nog meer panden bereiken.

Kennis binnen Grobos uitbreiden

Specifieke kennis over huurzaken is binnen het Grobos noodzakelijk om de student- en jongerenhuurders van Lefier goed te kunnen vertegenwoordigen. Om ervoor te zorgen dat Grobos de belangen van huurders ook in de toekomst zo goed mogelijk kan blijven behartigen, is het noodzakelijk dat de kennis van de bestuursleden binnen het Grobos behouden blijft, nieuwe bestuursleden zo snel mogelijk worden ingewerkt en het Grobos zelf nieuwe kennis verwerft.

Meer weten? Lees ons volledige beleidsplan

Klik hier

Actuele thema’s

Grobos schrijft regelmatig visiestukken over de toekomst van studentenhuisvesting in Groningen. Ook zitten we in tal van organen waarin we meedenken over huisvesting in de meest brede zin. Benieuwd naar wat we de afgelopen jaren van ons hebben laten horen? Hier lees je enkele van onze meest recente publicaties.