Lees hier meer over de focus van het Grobos in collegejaar 2017-2018

Verbeteren van contacten

Om een proactieve houding aan te kunnen nemen moet er goed gecommuniceerd worden. Hierbij is het belangrijk dat het Grobos goed op de hoogte is van alle ontwikkelingen binnen Lefier en haar panden. Ook moeten vraagstukken van huurders snel worden opgepakt en moet er voldoende kennis zijn om kwalitatief goede adviezen te geven aan Lefier over diverse vraagstukken.

Voor het opdoen van meer kennis wil het Grobos meer gebruik maken van de Woonbond, door middel van het bijwonen van cursussen die door hen worden aangeboden. Ook zijn de contacten met hoofdbewoners van belang om te weten wat er speelt binnen de panden die worden vertegenwoordigd.

Tot slot wil het Grobos ook contacten met andere partijen binnen de gemeente Groningen verbeteren. Een daarvan is de KAR. De afgelopen jaren is de relatie minder geworden. Graag willen we met de KAR om de tafel gaan zitten bij vraagstukken waar we kennis met elkaar kunnen delen. Een andere partij waar het Grobos contact mee wil zoeken is de Groninger Studentenbond. Deze organisatie houdt zich bezig met diverse vraagstukken van studenten, ook met jongerenhuisvesting. Het Grobos wil graag met hen in gesprek om te kijken naar wat we voor elkaar kunnen betekenen betreft het onderwerp jongerenhuisvesting.

Kennis binnen het Grobos verbeteren

Specifieke kennis over huurzaken is binnen het Grobos noodzakelijk om de student- en jongerenhuurders van Lefier goed te kunnen vertegenwoordigen. Om ervoor te zorgen dat het Grobos de belangen van huurders ook in de toekomst zo goed mogelijk kan blijven behartigen, is het noodzakelijk dat de kennis van de bestuursleden binnen het Grobos behouden blijft, nieuwe bestuursleden zo snel mogelijk worden ingewerkt en het Grobos zelf nieuwe kennis verwerft.

Wij willen dit verwezenlijken door meer met de Woonbond samen te werken. Wij hebben met de consulent van de Woonbond afgesproken twee keer per jaar samen te gaan zitten. De consulent zal ons dan van actualiteiten voorzien en de nieuwe bestuursleden inwijden over het reilen en zeilen binnen de huurderswereld. Wij ontvangen ook tips over hoe wij onze positie kunnen gebruiken en hoe wij onze achterban kunnen gebruiken voor onze positie jegens Lefier. Wij willen daarnaast gebruik maken van cursussen van de woonbond om onze kennis te vergroten en de huurders beter te kunnenΒ  helpen.

Inzetten op aanbod kamers

Vanuit Lefier heeft het bestuur enkele hints gekregen -veelal niet expliciet- dat er gekeken wordt om de portefeuille van (onzelfstandige) jongeren woningen in de stad Groningen te verminderen. Dit vinden wij als belangenbehartigers een ontwikkeling die wij goed in de gaten dienen te houden, mede omdat de vraag zelf niet gekrompen is. Vanuit Lefier is geopperd deze markt voor (onzelfstandige) kamers wellicht over te laten aan de particuliere sector. Het bestuur zal aankomend jaar scherp toekijken hoe deze ontwikkeling zich zal ontvouwen. Wij hebben als doel gesteld om te voorkomen dat het aanbod van jongerenwoningen door Lefier in Groningen zal krimpen.

Gepaard met de verminderde interesse in de onzelfstandige woningmarkt jongeren komt een verhoogde interesse in de zelfstandige woningmarkt voor jongeren. Lefier zal steeds meer haar pijlen richten op de beginnende starter in Groningen; één die geen onzelfstandige kamer wil maar een eigen studio of appartement. Gezien de schaarste aan woningen binnen die doelgroep is dit een goed streven. Een denkwijze die hierop aansluit stelt dat een verbreding van het aanbod aan studio’s en appartementen ervoor zal zorgen dat er minder druk op de onzelfstandige kamer markt komt te staan.

Actuele thema’s

Grobos schrijft regelmatig visiestukken over de toekomst van studentenhuisvesting in Groningen. Ook zitten we in tal van organen waarin we meedenken over huisvesting in de meest brede zin. Benieuwd naar wat we de afgelopen jaren van ons hebben laten horen? Hier lees je enkele van onze meest recente publicaties

Beleidsplannen
Beleidsplan 2017-2018
Beleidsplan 2016-2017
Beleidsplan 2015-2016
Beleidsplan 2014-2015
Beleidsplan 2013-2014
Beleidsplan 2012-2013
Beleidsplan 2011-2012
Beleidsplan 2010-2011

Sociaal jaarverslagen
Sociaal jaarverslag 2016-2017
Sociaal jaarverslag 2015-2016
Sociaal jaarverslag 2014-2015
Sociaal jaarverslag 2013-2014
Sociaal jaarverslag 2012-2013
Sociaal jaarverslag 2011-2012
Sociaal jaarverslag 2010-2011