Lees hier meer over de focus van het Grobos in collegejaar 2018-2019

1. Lefier meer laten focussen op jongeren

De laatste tijd merken wij dat Lefier steeds minder de focus legt op jongeren. Het gebiedsteam jongeren wordt steeds meer als een apart geheel gezien. Dat zien we ook terug in de omgang met ons. Zo is er vertraging op onderwerpen die van toepassing zijn op het beleid van jongeren en studenten. Daarnaast is er veel onduidelijkheid over wat er van ons wordt gevraagd binnen adviesaanvragen en is er slechte communicatie tussen hoofdbewoners en de bewonersconsulenten. Allemaal punten die we nodig aan moeten pakken.

2. Communicatie met de achterban versterken

Grobos probeert dit jaar het contact met de achterban waar mogelijk te versterken. Dit betreft enerzijds het contact met de hoofdbewoners en anderzijds het contact met de normale bewoners en externe partijen. Grobos wil het contact met bestaande hoofdbewoners versterken en waar mogelijk nieuwe contacten met hoofdbewoners opbouwen. Dit gaan we proberen door meer persoonlijke gesprekken met de hoofdbewoners aan te gaan. Daarnaast is er het afgelopen jaar gewerkt aan de nieuwe uitstraling van Grobos. r is geëxperimenteerd met de huisstijl en gekeken naar wat ons dichter bij onze doelgroep zou kunnen brengen. Hier willen we komend jaar op voorbouwen. Om onze communicatie met de achterban te verbeteren gaan we een aantal stappen nemen om dichter bij hen te komen staan.

3. Huisvestingsbeleid studenten aanpakken

De woonquote (het percentage van het inkomen dat uitgegeven wordt aan de huur door huurders) voor jongeren blijft een lastig onderwerp. Op dit moment houdt Lefier een woonquote van 30% aan. Maar hoe bepaal je dit precies voor jongeren? Jongeren verdienen weinig en moeten vaak bijlenen voor hun studie, maar betalen wel een flink bedrag aan huur. Is 30% dan wel een haalbaar percentage? Of moet dit op een andere manier berekend worden?

Het punt ‘Internationale studenten’ is hier ook van belang. Op dit moment wordt er door Lefier te weinig in het Engels gecommuniceerd. Het Nederlandse huisvestingsbeleid is voor de gemiddelde international totaal onbekend terrein. Goede en consistente Engelse communicatie mag dan verwacht worden van de woningcorporatie.

Tenslotte zetten wij in op het verbeteren van de sociale cohesie binnen studentenpanden. Hoe zorgen we ervoor dat een international zich gelijk thuisvoelt en kan meedoen binnen een pand? Hoe zorgen we ervoor dat huidige bewoners geen moeilijkheden ondervinden in de communicatie met internationale studenten? Dat zijn de vragen die wij op een duurzame en efficiënte manier hopen te kunnen beantwoorden dit jaar!

Lees de rest van ons beleidsplan onder het kopje ‘Beleidsplannen’ op deze pagina voor meer uitleg over alle punten en aanvullende informatie.

Actuele thema’s

Grobos schrijft regelmatig visiestukken over de toekomst van studentenhuisvesting in Groningen. Ook zitten we in tal van organen waarin we meedenken over huisvesting in de meest brede zin. Benieuwd naar wat we de afgelopen jaren van ons hebben laten horen? Hier lees je enkele van onze meest recente publicaties

Beleidsplannen
Beleidsplan 2018-2019
Beleidsplan 2017-2018
Beleidsplan 2016-2017
Beleidsplan 2015-2016
Beleidsplan 2014-2015
Beleidsplan 2013-2014
Beleidsplan 2012-2013
Beleidsplan 2011-2012
Beleidsplan 2010-2011

Sociaal jaarverslagen
Sociaal jaarverslag 2016-2017
Sociaal jaarverslag 2015-2016
Sociaal jaarverslag 2014-2015
Sociaal jaarverslag 2013-2014
Sociaal jaarverslag 2012-2013
Sociaal jaarverslag 2011-2012
Sociaal jaarverslag 2010-2011

➡️ Klik hier om meer te weten te komen over het team dat zich dit jaar gaat inzetten op deze punten!

Translate »