Dinsdag 7 maart was de derde ALV van het jaar. Deze keer hadden we een speciale gast uitgenodigd om mee in gesprek te gaan. Directeur Maatschappelijk Presteren van Lefier, Sandra van Gaalen kwam langs om kennis te maken met onze hoofdbewoners en toelichting te geven op onderwerpen die werden ingebracht door zowel het bestuur als de hoofdbewoners.

De hoofdbewoners/vertegenwoordigers  van de panden: Damsport, Goeman, Mudaheerd, Selwerd 2, Folkingestraat 10, Hoendiep 2, De Laan, Hoendiep 1 en 3, Lijnbaanstraat kwamen rond 20:00 uur langzaam binnendruppelen en werden meteen gastvrij ontvangen met een kopje koffie of thee door een paar van de bestuursleden. Nadat iedereen ging zitten werd de vergadering geopend door Daniil. Eerst begonnen we met een voorstelrondje voor de nieuwe bestuursleden en Sandra van Gaalen.  Ook brachten de aanwezige hoofdbewoners nog nieuwe punten in die zij willen bespreken.

Na het vaststellen van de agenda en de notulen vertelde Daniil wat we de afgelopen periode hebben gedaan binnen de verschillende overleggen waar het Grobos deel van uitmaakt. Hier werd aandachtig naar geluisterd en de nodige vragen bij gesteld. Daarna begon de Q&A met Sandra van Gaalen. Eerst stelde ze zich voor aan iedereen en daarna werden de onderwerpen BAG, jongerencontracten bij Polaris en integrale inspecties geïntroduceerd. Sandra vertelde hier kort over en beantwoordde alle vragen die erover werden gesteld.

Daarna kwamen de hoofdbewoners aan bod met hun vragen. De onderwerpen die zij inbrachten gingen voornamelijk over de schoonmaakcontracten die de panden hebben. Sandra ging hier serieus op in en probeerde het voor de hoofdbewoners duidelijk te maken hoe Lefier dit aanpakt. Aan het eind van de Q&A bracht Sandra zelf ook nog een onderwerp in. Zij vroeg zich af wat studenten belangrijk vinden bij een woningcorporatie. Reacties uit de zaal toonden aan dat studenten vooral de zekerheid belangrijk vinden.

Na de Q&A werden de ingebrachte punten besproken en kwamen ook de overschotten van de bewonersverenigingen aan de orde. Daarna was het tijd voor het inhameren van de nieuwe bestuursleden en het voorstellen van de nieuwe voorzitter. Daniil heeft besloten om te stoppen bij het Grobos en droeg het stokje over aan Niek. Verder hebben we uit de sollicitatieronde gekozen voor Lotte en Emin om ons bestuur te komen versterken. De nieuwe voorzitter en bestuursleden werden met 124 stemmen ingehamerd. Gefeliciteerd.

De nieuwe samenstelling van het bestuur is nu als volgt

Voorzitter: Niek van der Kant

Secretaris: Margriet Mestemaker

Penningmeester: Daniël Kelderhuis

Commissaris Intern: Heleanne Prins

Algemeen bestuurslid: Mark van Beelen

Algemeen bestuurslid: Lotte Wit

Algemeen bestuurslid: Emin Bayazit

De ALV werd afgesloten met een gezellige borrel die nog heeft geduurd tot de late uurtjes.

We kijken terug op een succesvolle ALV. Allereerst willen we Daniil bedanken voor alle inzet binnen het Grobos. Ook gaat onze dank uit naar Sandra van Gaalen voor haar aanwezigheid en het beantwoorden van alle vragen die werden gesteld door de aanwezigen.

(Wil je meer weten over de inhoudelijke punten die zijn besproken? Hier zijn de notulen van de afgelopen ALV’s te lezen)

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *