Nieuwsbrief januari 2021

Beste lezer, welkom bij de eerste Grobos nieuwsbrief van 2021!

ALV

Als eerste wijs ik iedereen er graag op dat er binnenkort weer een Grobos ALV gaat plaatsvinden: 4 februari. De datum is wat eerder geprikt omdat we een gast hebben uitgenodigd! Paul Mulder, de bewonersparticipant van Lefier, schuift aan. Paul weet veel van onderhoudszaken, verduurzaming en ander Lefier beleid. Dit is dus je kans om vragen te stellen!

Toewijzingsbeleid

De afgelopen weken hebben we met Lefier om de tafel gezeten om een nieuw toewijzingsbeleid op te stellen. Op dit moment vindt Lefier dat niet genoeg van haar kamers via de website wordt aangeboden. Dit komt doordat er vaak kamers via constructies als voordracht, coöptatie en doorschuiven al worden gevuld, voordat ze op de site staan. Ook heeft Lefier niet genoeg zicht op wie er nu precies in de verenigingshuizen in de binnenstad woont. Dit alles maakt dat het huidige beleid niet transparant genoeg is voor Lefier als een sociale woningcorporatie. 

Als Grobos zijn we het ermee eens dat iedereen huurder van Lefier ook netjes geregistreerd moet zijn als huurder. Hierdoor weten wij ook beter wie we vertegenwoordigen. We zijn nog in gesprek hoe we voordracht en coöptatie kunnen moderniseren, zodat er  meer kamers openbaar kunnen worden aangeboden. We willen wel graag dat de verenigingshuizen zelf gaan over wie er wel of niet komt wonen. Dit soort huizen kunnen bijna las een familie worden beschouwd en het is niet de bedoeling dat Lefier er zomaar een nieuwe huurder kan plaatsen zonder overleg.

We verwachten in januari dit proces helemaal te hebben gerond en we gaan het beleid toelichten op de ALV, dus kom langs als je geïnteresseerd bent!

Stop de verhuurdersheffing

Een paar weken terug hebben Groningse woningcorporaties en huurdersverenigingen gezamenlijk een bericht uitgebracht. We zijn klaar met de belasting op woningcorporaties, omdat deze ervoor zorgt dat er niet genoeg nieuwe woningen kunnen worden gebouwd. Ook verduurzamingen en renovaties kunnen nu niet snel genoeg plaatsvinden. Den Haag wordt dus opgeroepen om zo snel mogelijk deze belasting stop te zetten en meer te investeren in de (sociale) woningbouw. Het woontekort in Nederland moet meer aandacht gaan krijgen.

Wooncoöperaties

Jammer genoeg gaat Lefier niet mee in onze mening dat wooncoöperaties juist een mooie manier van wonen zou kunnen zijn. Een wooncoöperatie is een (groep van) woningen die besloten heeft dat ze het ook zonder verhuurder kunnen. Sinds een wetswijziging uit 2015 is het (met toestemming van de corporatie) mogelijk voor deze panden om zichzelf uit te kopen en het beheer van de panden in eigen handen te nemen. Dit had kunnen betekenen dat Lefier een flinke som geld had ontvangen om te besteden aan verduurzaming of nieuwbouw. Door het nieuwe beleid zijn deze ideeën afgeschoten. In de nabije toekomst komen er dus geen vastgoed- of kopers coöperaties naar Lefier. 

en_GBEnglish