Lees hier meer over de focus van het Grobos in het jaar 2021.

1. Versterken interne relaties

Het Grobos is een vereniging met als leden de hoofdbewoners en bewonerscommissies/verenigingen van de panden van Lefier. De verenigingsstructuur maakt het Grobos tot een sterker overleg- en vertegenwoordigingsorgaan voor studenthuurders in Groningen. Onze achterban is duidelijk aantoonbaar en op onze ALV’s kunnen we peilen hoe onze leden denken over de activiteiten van Lefier. We geloven er ook sterk in dat iedereen mee moet kunnen praten over studentenhuisvestingsbeleid.

Om onze vereniging te verstevigen willen we meer contact gaan leggen met de panden. Veel panden van Lefier hebben geen hoofdbewoner of bewonerscommissie, daar willen we verandering in brengen. We gaan door met het benaderen van huurders met de vraag of ze hoofdbewoner willen worden, met nog meer tempo dan vorig jaar.  Met nieuwe hoofdbewoners wordt onze achterban verder versterkt en krijgen we een beter overzicht over problemen die bij de panden spelen. Vooral bij panden in de binnenstad en verenigingshuizen hebben we nu bijna geen contactpersoon, dus daar is voor ons de meeste winst te behalen.

Om onze achterban meer te betrekken bij de besluitvorming van Lefier willen we ook meer bijeenkomsten gaan organiseren los van de ALV. Een voorbeeld hiervan is de klankbordgroep die begin 2021 wordt opgericht om te kijken wat er beter kan bij de verbouwing van panden. Ook willen we meer informele borrels gaan houden (zodra mogelijk op ons pand). Een vereniging vaart goed bij een beetje gezelligheid en zeker tijdens corona is gebleken dat hier veel behoefte aan is.

2. Duurzaamheid aankaarten bij Lefier

Lefier kan wat ons betreft sneller aan de slag met de verduurzaming van haar studentenbezit. Er zijn meerdere verduurzamingsprojecten van Lefier bezig in Paddepoel, Midden-Groningen en Emmen, maar voor studenten gaat het erg langzaam. Isolatie verlaagt in de meeste gevallen de energierekening van de huurder flink en zorgt voor een stuk meer wooncomfort. Er zijn nog genoeg studentenpanden waar op veel plekken enkel glas zit. Dat is niet meer van deze tijd.

Door de regels rondom corona is het op het moment lastig om verbouwingen te starten, aan de Damsport is dit jaar zelfs het woningverbeteringsproject stil komen te liggen door de maatregelen. Maar zelfs zonder corona had Lefier nog maar een paar studentenpanden op de planning staan om verduurzaamd te worden, dit kan volgens ons voortvarender. Hier blijven we het gesprek over aangaan met Lefier.

Naast grote woningverbeteringsprojecten en verduurzaming willen we ook gaan inspelen op pilots. Op dit moment loopt er een pilot met zonnepanelen in Midden-Groningen. Daar krijgen huurders zonnepanelen van Lefier en er staat alleen een kleine huurverhoging tegenover. We hebben in Groningen meerdere flats, zoals de van Heemskerck en de Selwerdflats, waar de daken ongebruikt zijn. Het is een relatief kleine inspanning om hier zonnepanelen op te leggen, terwijl dit een enorme winst kan zijn voor de verduurzaming van de portefeuille.

3. Verbeteren informatievoorziening

We blijven ons in 2021 inzetten voor een betere informatievoorziening vanuit Lefier en het Grobos. Huurders moeten weten waar ze naartoe kunnen met vragen. We breiden onze website verder uit met meer algemene informatie over huren in Groningen en huren bij Lefier. Daarnaast willen we de hoofdbewoners beter gaan informeren over belangrijke beleidszaken van Lefier. Ons eerste speerpunt is hier ook van toepassing, want door meer contactmomenten kunnen we hoofdbewoners meer en beter informeren.

Lefier is vorig begonnen met het gebruiken van een app voor informatie over studentenpanden. Huurders kunnen hier snel zien waar centrale voorzieningen en bijvoorbeeld waar ze het afval kwijt kunnen. Dit initiatief juichen we toe. In 2021 wordt de app over meer panden uitgerold en zullen de meeste studenthuurders van Lefier makkelijk informatie kunnen vinden.  Jammer genoeg komt de app alleen naar de grotere panden, dus er moet nog een oplossing worden bedacht voor een goede informatiebron voor de kleinere panden. Hier gaan we met Lefier over in gesprek. Daarnaast gaan we samen met huurders kijken of de app goed functioneert en hoe deze verbeterd kan worden.

Beleidsplannen

Beleidsplan 2021
Beleidsplan 2020
Beleidsplan 2018-2019
Beleidsplan 2017-2018
Beleidsplan 2016-2017
Beleidsplan 2015-2016
Beleidsplan 2014-2015
Beleidsplan 2013-2014
Beleidsplan 2012-2013
Beleidsplan 2011-2012
Beleidsplan 2010-2011

➡️ Klik hier om meer te weten te komen over het team dat zich dit jaar gaat inzetten op deze punten!

en_GBEnglish