Lees hier meer over de focus van het Grobos in het jaar 2020.

1. Verbeteren relatie achterban

De relatie met onze achterban is een punt dat ieder jaar hoog op de agenda staat bij het Grobos. Onze achterban is ons bestaansrecht. Alles wat we doen, doen we voor hen. Toch merken we dat een groot gedeelte van de studenthuurders van Lefier weinig weet heeft van ons bestaan, laat staan onze werkzaamheden. Bovendien hebben wij het idee dat ook de hoofdbewoners en de bewonersverenigingen, die behoorlijk betrokken zijn bij onze werkzaamheden, in steeds mindere mate weten wat het Grobos voor hen en hun achterban kan betekenen. Hier willen wij verandering in
brengen door meer bij de panden langs te gaan en zelf evenementen te organiseren. Denk hierbij aan borrels of thema avonden.

2. Verbeteren informatievoorziening Grobos

Een van de belangrijkste taken van het Grobos is de informatievoorziening naar onze achterban toe. Wij moeten de studenthuurders van Lefier wegwijs maken in het huisvestingsbeleid van Lefier. Wat is relevant voor onze achterban? Waar kunnen zij invloed op uitoefenen? Waar kunnen ze onze hulp voor inschakelen? Dit alles kan echter pas plaatsvinden als wijzelf onze informatievoorziening op orde hebben.

Om dit te bereiken gaan we ons huishoudelijk reglement verduidelijken, overdrachtsdocumenten voor het bestuur opstellen, een nieuwsbrief 4 keer per jaar uitbrengen en onze website verbeteren.

3. Aansturen op verbetering informatievoorziening Lefier

Met de afschaffing van de bijdrage bewonersactiviteiten gaat een hoop onduidelijkheid gepaard. Eigenlijk hebben wij van geen enkele hoofdbewoner of bewonersvereniging positieve verhalen gehoord. Helaas heeft het Grobos geen directe invloed op de beleidsvoering van Lefier. Waar wij wel op aan kunnen sturen is een verbeterde informatievoorziening vanuit Lefier. Zo is het lang niet altijd duidelijk wat de verantwoordelijkheden van hoofdbewoners of bewonersverenigingen kunnen, of misschien zelfs moeten zijn. Dit is een houding die we gedurende het hele jaar aan proberen te nemen. Daarnaast zien wij mogelijkheden om concreet aan te sturen verbetering van de informatievoorziening van Lefier, door hen te helpen met het opstellen van een takenpakket voor Hoofdbewoners.

Lees het volledige beleidsplan onder het kopje ‘Beleidsplannen’ op deze pagina voor meer uitleg over alle punten en aanvullende informatie.

Beleidsplannen
Beleidsplan 2020
Beleidsplan 2018-2019
Beleidsplan 2017-2018
Beleidsplan 2016-2017
Beleidsplan 2015-2016
Beleidsplan 2014-2015
Beleidsplan 2013-2014
Beleidsplan 2012-2013
Beleidsplan 2011-2012
Beleidsplan 2010-2011

Sociaal jaarverslagen
Sociaal jaarverslag 2016-2017
Sociaal jaarverslag 2015-2016
Sociaal jaarverslag 2014-2015
Sociaal jaarverslag 2013-2014
Sociaal jaarverslag 2012-2013
Sociaal jaarverslag 2011-2012
Sociaal jaarverslag 2010-2011

➡️ Klik hier om meer te weten te komen over het team dat zich dit jaar gaat inzetten op deze punten!

nl_NLDutch