De studenten achter Grobos

Wat doet het bestuur van Grobos precies?

De bestuursleden van het Grobos zetten zich dagelijks in voor de belangen van jongeren en studenten die huren bij woningcorporatie Lefier. Het bestuur bestaat uit vijf tot zes enthousiaste studenten die binnen het bestuur diverse taken uitvoeren. Binnen het Grobos zijn de volgende bestuursfuncties verdeeld: voorzitter, secretaris, penningmeester, vicevoorzitter, algemeen bestuurslid, commissaris intern en commissaris extern. Het bestuur komt één keer per week samen voor de bestuursvergadering (bv). Hiervoor spreken we af op ons pand aan de Visserstraat of bij één van de bestuursleden thuis.

Tijdens de bestuursvergadering bespreken we onze agendapunten en bereiden we de aankomende vergaderingen met de bijbehorende beleidsstukken voor. Verder behandelen we de ontvangen post en maken we een planning voor de komende weken. Naast de wekelijkse bestuursvergadering is het Grobos-bestuur in diverse overleggen vertegenwoordigd. Per overleg zijn meestal twee bestuursleden afgevaardigd die in dat overleg gespecialiseerd zijn, zij weten wat er speelt en hebben een goede verstandhouding met de betrokken overlegpartners. Hierdoor wordt het Grobos gezien als serieuze overlegpartner en kunnen wij de belangen van jongeren en studenten optimaal vertegenwoordigen.

Even voorstellen: onze bestuursleden……….
Natasja van de Beek

Voorzitter

Mijn naam is Natasja van de Beek en ik ben 20 jaar oud. Sinds 2018 woon ik met veel plezier in de Hoendiep I-flat en sinds oktober 2019 ben ik bestuurslid bij Grobos. Ik studeer Notarieel recht en omdat ik vanuit mijn studie veel meekrijg over verschillende belangen en rechten, was ik meteen geïnteresseerd in de kans om inhoudelijk meer te leren over wat er zich speelt in de wereld van huurders en wooncoöperaties. Ik hoop vanuit het Grobos me in te kunnen zetten voor de belangen van studenten in de sociale huur, omdat dit een groep huurders is die naar mijn idee te weinig aandacht krijgt op dit moment. 

Luuk Westemeijer

Secretaris

Mijn naam is Luuk Westemeijer en ik ben 22 jaar oud.  Sinds 2018 woon ik in het pand van Lefier aan de van Heemskerckstraat. Ik studeer Recht en Bestuur, specialisatie openbaar bestuur, aan de faculteit Rechtsgeleerdheid. In mijn studie ben ik bezig met de publieke sector en beleidsproblemen die spelen in de maatschappij zoals huisvestingsproblematiek. Grobos is een van de actoren die actief opkomt voor de belangen van studenten en hun woonsituatie. Ik ga ervoor om een bijdrage te leveren aan een fijne woonomgeving voor studenten.

Anca Visser

Penningmeester

Mijn naam is Anca Visser, ik ben 24 jaar oud en ik volg de master Energy and Environmental sciences aan de RuG. Sinds 2016 huur ik een kamer aan de Herman Colleniusstraat. Ik ben bestuurslid bij het Grobos sinds december 2017. Toen er een vacature binnenkwam voor het Grobos was ik direct aangesproken omdat ik kan opkomen voor de studenten. Dit gebeurt naar mijn mening nog te weinig in onze stad. Het is daarom ook erg fijn om bij verschillende werkgroepen te zitten en daar voor de belangen van studenten op te komen. Na een paar maanden bij het Grobos heb ik de taak van penningmeester op mij genomen. Ik hou alle uitgaven en inkomsten bij en maak een begroting aan het eind van het studiejaar.

Olivier Winkelhorst

Commissaris Intern

Mijn naam is Olivier Winkelhorst, ik ben 22 jaar oud en ik volg de master Economic Development and Globalization aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds ik in augustus 2016 ben begonnen met huren bij Lefier, heb ik veel geleerd over de situatie omtrent studentenhuisvesting en de mogelijke verbeteringen hiervan. Gedurende de zomer van 2020 ben ik bestuurslid geworden bij Grobos en heb ik de functie van Commissaris Intern overgenomen. Door middel van deze functie zal ik mij bezighouden met het onderhouden en verbeteren van het contact tussen Grobos en de hoofdbewoners.

Joost de Bruijn

Commissaris Extern & Vicevoorzitter

Ik ben Joost de Bruijn, 21 jaar oud en ik ben masterstudent biomedische wetenschappen en filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2017 woon ik in Groningen bij lefier aan de Damsport in het zuiden van de stad. Al toen ik daar kwam wonen wist ik van het bestaan van Grobos, maar had geen idee wat het voor mij kon betekenen. Nu ik zelf bestuurslid ben wil ik graag proberen om meer huurders in Groningen kennis te laten maken met het Grobos. Dit past goed bij mijn functie als commissaris extern. Hiervoor houd ik de website en sociale media bij. Daarnaast ben ik vicevoorzitter van Grobos, dit is om de voorzitter te vervangen bij afwezigheid.

Wytse Douma

Algemeen Bestuurslid

Mijn naam is Wytse Douma en ik ben 25 jaar. Op dit moment volg ik de master Finance aan de RuG. Sinds 2016 woon ik in een Lefier pand aan de Poelestraat. Tijdens deze periode ben ik veelvuldig in contact geweest met Lefier over verschillende zaken die binnen het pand speelden. Hierdoor kwam ik tot de conclusie dat in het oplossen van problemen voor medehuurders mijn passie lag en Grobos is voor mij de ideale manier om deze belangen ook voor andere studenten te behartigen. Daarnaast gaat mijn specifieke focus uit naar urgente zaken die op dit moment spelen; namelijk het belang van verduurzaming. Ik hoop als algemeen bestuurslid hierin een bescheiden rol te spelen voor zoverre dit huidige of toekomstige huurders raakt.

➡️ Dit is het team achter Grobos, maar binnen veel van de jongerenpanden zijn ook hoofdbewoners en bewonerscommissies actief. Wil je weten wat een hoofdbewoner is en wat zij voor jou kunnen betekenen? Klik hier!

➡️ Zelf geïnteresseerd geworden? Kijk dan nu bij de onze vacatures!

nl_NLDutch