De studenten achter Grobos

Wat doet het bestuur van Grobos precies?

De bestuursleden van het Grobos zetten zich dagelijks in voor de belangen van jongeren en studenten die huren bij woningcorporatie Lefier. Het bestuur bestaat uit vijf tot zes enthousiaste studenten die binnen het bestuur diverse taken uitvoeren. Binnen het Grobos zijn de volgende bestuursfuncties verdeeld: voorzitter, secretaris, penningmeester, vicevoorzitter, algemeen bestuurslid, commissaris intern en commissaris extern. Het bestuur komt één keer per week samen voor de bestuursvergadering (bv). Hiervoor spreken we af op ons pand aan de Visserstraat of bij één van de bestuursleden thuis.

Tijdens de bestuursvergadering bespreken we onze agendapunten en bereiden we de aankomende vergaderingen met de bijbehorende beleidsstukken voor. Verder behandelen we de ontvangen post en maken we een planning voor de komende weken. Naast de wekelijkse bestuursvergadering is het Grobos-bestuur in diverse overleggen vertegenwoordigd. Per overleg zijn meestal twee bestuursleden afgevaardigd die in dat overleg gespecialiseerd zijn, zij weten wat er speelt en hebben een goede verstandhouding met de betrokken overlegpartners. Hierdoor wordt het Grobos gezien als serieuze overlegpartner en kunnen wij de belangen van jongeren en studenten optimaal vertegenwoordigen.

Even voorstellen: onze bestuursleden
Ewout de Jong

Voorzitter

Mijn naam is Ewout de Jong, ik ben 25 jaar en woon nu een aantal jaren in de Kleine Butjesstraat. Sinds april 2019 zit ik in het bestuur. Op dit moment volg ik de master Environmental & Infrastructure Planning aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanuit mijn opleiding heb ik veel geleerd over het belang van woningcorporaties in de stad enerzijds en het belang van huurders om gehoord en serieus genomen te worden anderzijds. Grobos draagt bij aan beide punten en ik wil hieraan meewerken om de huurders zo fijn mogelijk te laten wonen!

Anca Visser

Penningmeester

Mijn naam is Anca Visser, ik ben 24 jaar oud en ik volg de master Energy and Environmental sciences aan de RuG. Sinds 2016 huur ik een kamer aan de Herman Colleniusstraat. Ik ben bestuurslid bij het Grobos sinds december 2017. Toen er een vacature binnenkwam voor het Grobos was ik direct aangesproken omdat ik kan opkomen voor de studenten. Dit gebeurt naar mijn mening nog te weinig in onze stad. Het is daarom ook erg fijn om bij verschillende werkgroepen te zitten en daar voor de belangen van studenten op te komen. Na een paar maanden bij het Grobos heb ik de taak van penningmeester op mij genomen. Ik hou alle uitgaven en inkomsten bij en maak een begroting aan het eind van het studiejaar.

Laura Westhof

Commissaris Intern

Mijn naam is Laura Westhof, ik ben 21 jaar en studeer Economics and Business Economics aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik woon sinds juli 2016 aan de Lissabonstraat en ben sinds oktober 2019 bestuurslid bij het Grobos. Toen ik de vacature las, was ik gelijk enthousiast. Omdat ik al een tijdje aan de Lissabonstraat woon, weet ik precies wat wonen in Groningen en het huren van een kamer bij Lefier inhoudt. De huurders van Lefier moeten hun mening kunnen uiten en hier moet ook wat mee gedaan worden. Dit is de reden dat ik graag Commissaris Intern wilde worden. Ik wil naar de huurders luisteren, helpen verbeterpunten op de agenda te zetten en te zorgen dat deze punten ook daadwerkelijk verbeterd worden. Ik vind het interessant om dit te bereiken door met verschillende mensen en instanties om de tafel te zitten. Daarbij stel ik graag kritische vragen maar vind ik het ook belangrijk om te luisteren naar wat de tegenpartij te zeggen heeft. Ik hoop samen met de andere bestuursleden de studenten optimaal te kunnen vertegenwoordigen.

Joost de Bruijn

Commissaris Extern

Ik ben Joost de Bruijn, 20 jaar oud en ik studeer biologie aan de Faculty of Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2017 woon ik in Groningen bij lefier aan de Damsport in het zuiden van de stad. Al toen ik daar kwam wonen wist ik van het bestaan van Grobos, maar had geen idee wat het voor mij kon betekenen. Nu ik zelf bestuurslid ben wil ik graag proberen om meer mensen in Groningen kennis te laten maken met het Grobos en wat het voor studenthuurders kan betekenen. Dit past goed bij mijn functie als commissaris extern. Daarnaast houd ik de website en de sociale media bij en onderhoud ik contacten met externe partijen.

Natasja van de Beek

Secretaris

Mijn naam is Natasja van de Beek en ik ben 20 jaar oud. Sinds 2018 woon ik met veel plezier in de Hoendiep I-flat en sinds oktober 2019 ben ik bestuurslid bij Grobos. Ik studeer Notarieel recht en omdat ik vanuit mijn studie veel meekrijg over verschillende belangen en rechten, was ik meteen geïnteresseerd in de kans om inhoudelijk meer te leren over wat er zich speelt in de wereld van huurders en wooncoöperaties. Ik hoop vanuit het Grobos me in te kunnen zetten voor de belangen van studenten in de sociale huur, omdat dit een groep huurders is die naar mijn idee te weinig aandacht krijgt op dit moment.

Anna Spiridakis

Algemeen Bestuurslid

Mijn naam is Anna Spiridakis, ik ben 20 jaar oud en ik ben tweedejaars student van de opleiding International Relations and International Organization aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik woon sinds november 2018 aan de Mudaheerd en ben sinds oktober 2019 bestuurslid van het Grobos. Eerst was ik nog niet op de hoogte van het bestaan van het Grobos, maar toen er een flyer met de vacature in de brievenbus lag, was ik direct enthousiast. Dit komt hoofdzakelijk door de opzet van de organisatie die opkomt voor de belangen van alle studenten- en jongerenhuurders. Ieder beleidsstuk wordt vanuit het perspectief van jongeren en studenten bekeken, wat naar mijn mening op dit moment te weinig wordt gedaan in Groningen. Daarom wil ik me graag inzetten voor de belangen van studenten en deze zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Als algemeen bestuurslid hoop ik de andere bestuursleden te ondersteunen waar nodig en me met uiteenlopende en zaken bezig te houden.

➡️ Dit is het team achter Grobos, maar binnen veel van de jongerenpanden zijn ook hoofdbewoners actief. Wil je weten wat een hoofdbewoner is en wat zij voor jou kunnen betekenen? Klik hier!

➡️ Zelf geïnteresseerd geworden? Kijk dan nu bij de onze vacatures!