De studenten achter Grobos

Wat doet het bestuur van Grobos precies?

De bestuursleden van het Grobos zetten zich dagelijks in voor de belangen van jongeren en studenten die huren bij woningcorporatie Lefier. Het bestuur bestaat uit vijf enthousiaste studenten die binnen het bestuur diverse taken uitvoeren. Binnen het Grobos zijn de volgende bestuursfuncties verdeeld: voorzitter, secretaris, penningmeester, vicevoorzitter, algemeen bestuurslid en bestuurslid intern. Het bestuur komt één keer per week samen voor de bestuursvergadering. Hiervoor spreken we af op ons pand aan de Visserstraat of bij één van de bestuursleden thuis.

Tijdens de bestuursvergadering bespreken we onze agendapunten en bereiden we de aankomende vergaderingen met de bijbehorende beleidsstukken voor. Verder behandelen we de ontvangen post en maken we een planning voor de komende weken. Naast de wekelijkse bestuursvergadering is het Grobos-bestuur in diverse overleggen vertegenwoordigd. Per overleg zijn meestal twee bestuursleden afgevaardigd die in dat overleg gespecialiseerd zijn, zij weten wat er speelt en hebben een goede verstandhouding met de betrokken overlegpartners. Hierdoor wordt het Grobos gezien als serieuze overlegpartner en kunnen wij de belangen van jongeren en studenten optimaal vertegenwoordigen. Verder zijn er overleggen waar we als voltallig bestuur aanwezig zijn.

Even voorstellen: onze bestuursleden

 

Heleanne Prins

Voorzitter

Mijn naam is Heleanne Prins , 23 jaar en ik woon aan de Damsport. Toen ik in mijn kamer aan de Damsport kwam te wonen zag ik meteen in de huurmap een flyer van Grobos en ik was meteen geïnteresseerd. Je ziet namelijk niet bij veel kamers dat studenten ook mee mogen praten met het huurbeleid. Sinds december 2015 maak ik deel uit van dit leuke bestuur en sinds dit jaar ben ik voorzitter. Het is een fijne functie, waar ik mijn ei goed in kwijt kan. Ik vind het belangrijk dat de achterban weet wat wij doen en dat ze met vragen altijd bij ons terecht kunnen. Want op deze manier kunnen we echt iets voor onze huurders betekenen en hun belangen het best vertegenwoordigen.

 

Emin Bayazit

Commissaris Extern

Mijn naam is Emin Bayazit. Ik ben 20 jaar oud, woon sinds augustus 2016 in Hete Kolen en ben momenteel eerstejaarsstudent Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Toen ik net in Groningen woonde en hoorde over Grobos leek het mij geweldig om mij erbij aan te sluiten en een bijdrage te leveren aan de belangenbehartiging van studentenhuurders. Ik ben op dit moment volop bezig het beste uit mijzelf te halen en weet zeker dat de ervaring die ik op ga doen en de samenwerking met de rest van de bestuursleden veel voor mij gaan betekenen. Het is super om iets te kunnen betekenen voor de studenten die huren bij Lefier en dit is iets wat ik, nu ik commissaris extern ben bij Grobos, met passie doe en zal blijven doen!

 

Lotte Wit

Secretaris

Mijn naam is Lotte Wit, ik ben 22 jaar en studeer de bachelor Psychologie aan de RUG. In mijn vrije tijd turn ik bij STUGG en ben ik ook nestor in mijn flat. Ik woon sinds 2015 in de studentenflat Hoendiep II (deze staat bij sommige mensen bekend als de hunkerbunker). Als nestor kreeg ik vaker wat mee over hoe Lefier haar beleid uitvoert en ik vind het erg belangrijk dat er ook een partij is die kritisch kijkt naar dit beleid! Toen ik er een vacature van GROBOS in de bus zat heb ik daarom meteen gesolliciteerd. Als algemeen bestuurslid wil ik zoveel mogelijk ervaring opdoen bij vergaderingen en samenwerkingsverbanden en hier opkomen voor de belangen van studenten. Hierdoor hoop ik dat straks alle huurders meer dan tevreden zijn over Lefier.

 

Anca Visser

Penningmeester

Mijn naam is Anca Visser, ik ben 23 jaar oud en ik volg de master Energy and Environmental sciences aan de RuG. Sinds 2016 huur ik een kamer aan de Herman Colleniusstraat. Toen er een vacature binnenkwam voor het Grobos was ik direct aangesproken omdat ik kan opkomen voor de studenten. Dit gebeurt naar mijn mening nog te weinig in onze stad. Het is daarom ook erg fijn om bij verschillende werkgroepen te zitten en daar voor de belangen van studenten op te komen. Na een paar maanden bij het Grobos heb ik de taak van penningmeester op mij genomen. Ik hou alle uitgaven en inkomsten bij en maak een begroting aan het eind van het studiejaar.

 

Sjoerd Hekman

Commissaris Intern

Mijn naam is Sjoerd Hekman, ik ben 24 jaar oud en ik studeer Nederlandse Taal & Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik woon sinds augustus 2016 in de Hete Kolen en ik ben sinds april 2018 bestuurslid bij het Grobos. In mijn eerste jaar als huurder van Lefier was ik nog niet zo op de hoogte van wat het Grobos allemaal deed. De problematiek omtrent de huisvesting van internationale studenten trok echter mijn aandacht en ik kwam erachter dat je je als bestuurslid van het Grobos ook in kan zetten voor dit soort algemene huisvestingsproblemen. Dat vind ik dan ook erg leuk aan het bestuurslid zijn bij het Grobos. Als commissaris intern houd ik me vooral bezig met het onderhouden van goed contact met de verschillende hoofdbewoners van de panden van Lefier. Daarnaast houd ik me ook bezig met de algemene zaken die we bespreken tijdens de vergaderingen.

 

Erik Brouwer

Algemeen Bestuurslid

Mijn naam is Erik Brouwer. Ik ben 23 jaar en momenteel bezig met de master Economische Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik woon sinds 2015 in het Lefier-pand aan de Kleine Butjesstraat en ben sinds oktober 2018 algemeen bestuurslid bij het Grobos. Ik kijk er naar uit om voor de belangen van mijn medehuurders op te komen en bij te dragen aan het bredere debat omtrent studentenhuisvesting in Groningen. Als algemeen bestuurslid hoop ik andere bestuursleden te kunnen ondersteunen en me met uiteenlopende onderwerpen bezig te houden. Tijdens mijn bachelor ben ik ook in aanraking gekomen met verschillende vraagstukken omtrent de huizenmarkt en ruimtelijke planning. Grobos biedt me de mogelijkheid om hier ook in de praktijk mee bezig te gaan.

➡️ Dit is het team achter Grobos, maar binnen veel van de jongerenpanden zijn ook hoofdbewoners actief. Wil je weten wat een hoofdbewoner is en wat zij voor jou kunnen betekenen? Klik hier!