De studenten achter Grobos

Wat doet het bestuur van Grobos precies?

De bestuursleden van het Grobos zetten zich dagelijks in voor de belangen van jongeren en studenten die huren bij woningcorporatie Lefier. Het bestuur bestaat uit vijf tot zes enthousiaste studenten die binnen het bestuur diverse taken uitvoeren. Binnen het Grobos zijn de volgende bestuursfuncties verdeeld: voorzitter, secretaris, penningmeester, vicevoorzitter, algemeen bestuurslid, bestuurslid intern en bestuurslid extern. Het bestuur komt één keer per week samen voor de bestuursvergadering. Hiervoor spreken we af op ons pand aan de Visserstraat of bij één van de bestuursleden thuis.

Tijdens de bestuursvergadering bespreken we onze agendapunten en bereiden we de aankomende vergaderingen met de bijbehorende beleidsstukken voor. Verder behandelen we de ontvangen post en maken we een planning voor de komende weken. Naast de wekelijkse bestuursvergadering is het Grobos-bestuur in diverse overleggen vertegenwoordigd. Per overleg zijn meestal twee bestuursleden afgevaardigd die in dat overleg gespecialiseerd zijn, zij weten wat er speelt en hebben een goede verstandhouding met de betrokken overlegpartners. Hierdoor wordt het Grobos gezien als serieuze overlegpartner en kunnen wij de belangen van jongeren en studenten optimaal vertegenwoordigen. Verder zijn er overleggen waar we als voltallig bestuur aanwezig zijn.

Even voorstellen: onze bestuursleden
Heleanne Prins

Voorzitter

Mijn naam is Heleanne Prins , 23 jaar en ik woon aan de Damsport. Toen ik in mijn kamer aan de Damsport kwam te wonen zag ik meteen in de huurmap een flyer van Grobos en ik was meteen geïnteresseerd. Je ziet namelijk niet bij veel kamers dat studenten ook mee mogen praten met het huurbeleid. Sinds december 2015 maak ik deel uit van dit leuke bestuur en sinds dit jaar ben ik voorzitter. Het is een fijne functie, waar ik mijn ei goed in kwijt kan. Ik vind het belangrijk dat de achterban weet wat wij doen en dat ze met vragen altijd bij ons terecht kunnen. Want op deze manier kunnen we echt iets voor onze huurders betekenen en hun belangen het best vertegenwoordigen.

Ewout de Jong

Commissaris Extern

Mijn naam is Ewout de Jong, ik ben 25 jaar en woon nu een aantal jaren in de Kleine Butjesstraat. Sinds april 2019 zit ik in het bestuur. Op dit moment volg ik de master Environmental & Infrastructure Planning aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanuit mijn opleiding heb ik veel geleerd over het belang van woningcorporaties in de stad enerzijds en het belang van huurders om gehoord en serieus genomen te worden anderzijds. Grobos draagt bij aan beide punten en ik wil hieraan meewerken om de huurders zo fijn mogelijk te laten wonen! Als commissaris extern wil ik de bekendheid van Grobos verhogen door te laten zien wat voor werk wij allemaal doen.

Anca Visser

Penningmeester

Mijn naam is Anca Visser, ik ben 23 jaar oud en ik volg de master Energy and Environmental sciences aan de RuG. Sinds 2016 huur ik een kamer aan de Herman Colleniusstraat. Toen er een vacature binnenkwam voor het Grobos was ik direct aangesproken omdat ik kan opkomen voor de studenten. Dit gebeurt naar mijn mening nog te weinig in onze stad. Het is daarom ook erg fijn om bij verschillende werkgroepen te zitten en daar voor de belangen van studenten op te komen. Na een paar maanden bij het Grobos heb ik de taak van penningmeester op mij genomen. Ik hou alle uitgaven en inkomsten bij en maak een begroting aan het eind van het studiejaar.

Sjoerd Hekman

Commissaris Intern

Mijn naam is Sjoerd Hekman, ik ben 24 jaar oud en ik studeer Nederlandse Taal & Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik woon sinds augustus 2016 in de Hete Kolen en ik ben sinds april 2018 bestuurslid bij het Grobos. In mijn eerste jaar als huurder van Lefier was ik nog niet zo op de hoogte van wat het Grobos allemaal deed. De problematiek omtrent de huisvesting van internationale studenten trok echter mijn aandacht en ik kwam erachter dat je je als bestuurslid van het Grobos ook in kan zetten voor dit soort algemene huisvestingsproblemen. Dat vind ik dan ook erg leuk aan het bestuurslid zijn bij het Grobos. Als commissaris intern houd ik me vooral bezig met het onderhouden van goed contact met de verschillende hoofdbewoners van de panden van Lefier. Daarnaast houd ik me ook bezig met de algemene zaken die we bespreken tijdens de vergaderingen.

Erik Brouwer

Algemeen Bestuurslid

Mijn naam is Erik Brouwer. Ik ben 23 jaar en momenteel bezig met de master Economische Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik woon sinds 2015 in het Lefier-pand aan de Kleine Butjesstraat en ben sinds oktober 2018 algemeen bestuurslid bij het Grobos. Ik kijk er naar uit om voor de belangen van mijn medehuurders op te komen en bij te dragen aan het bredere debat omtrent studentenhuisvesting in Groningen. Als algemeen bestuurslid hoop ik andere bestuursleden te kunnen ondersteunen en me met uiteenlopende onderwerpen bezig te houden. Tijdens mijn bachelor ben ik ook in aanraking gekomen met verschillende vraagstukken omtrent de huizenmarkt en ruimtelijke planning. Grobos biedt me de mogelijkheid om hier ook in de praktijk mee bezig te gaan.

Sharon van der Heijden

Secretaris

Ik ben Sharon van der Heijden. Ik ben 20 jaar oud en ben in 2017 verhuisd van Brabant naar Groningen. In het begin was ik niet erg op de hoogte van het Grobos, maar toen ik op een gegeven moment zelf op zoek was naar nieuw werk en er juist op dat moment een vacature in de brievenbus lag, was mijn interesse gewekt. Sinds september 2018 ben ik dan ook secretaris en in die korte tijd heb ik al heel erg veel kunnen leren. Ik denk dat de opgedane kennis uit mijn studie International and European Law goed van pas komt bij het verdedigen van de belangen van huurders. Verder zie ik het Grobos ook echt als iets om zelf te kunnen groeien, een goede voorbereiding op het werkende leven later. Nu heb ik gezien dat het Grobos wel degelijk een groot verschil kan maken voor veel huurders, vind ik het alleen maar belangrijker dat we zichtbaarder en toegankelijker worden voor al onze huurders en daar wil ik me dan ook graag voor inzetten.

➡️ Dit is het team achter Grobos, maar binnen veel van de jongerenpanden zijn ook hoofdbewoners actief. Wil je weten wat een hoofdbewoner is en wat zij voor jou kunnen betekenen? Klik hier!

➡️ Zelf geïnteresseerd geworden? Kijk dan nu bij de onze vacatures!