Mission

Het Grobos is de belangenbehartiger van ruim 3500 studenthuurders van woningcorporatie Lefier in de Gemeente Groningen. Wij zien erop toe dat Lefier haar taken als sociale woningcorporatie naar behoren uitvoert en dat daarbij de belangen van de student niet uit het oog verloren worden.

Als enige huurdersorganisatie in de Gemeente Groningen die volledig bestaat uit studenten, proberen wij ons daarnaast in te zetten voor de belangen van andere studenthuurders in Groningen. Zo dragen wij bij aan een fijne woonomgeving voor studenten in onze stad.

Visie

Voor ons bestaat het ideale Groningen van morgen uit voldoende, betaalbare studentenwoningen van hoge kwaliteit, waar studenten en stadjers in harmonie naast elkaar kunnen wonen. Hier sturen wij op aan tijdens onze gesprekken met Lefier. Daarnaast zien wij het als onze taak om studenten op de hoogte te houden van datgene wat er speelt op de Groningse woningmarkt. 

Beschikbaarheid

De Groningse woningmarkt is in beweging en studenten zijn hier vaak het slachtoffer van. Door de geringe beschikbaarheid zien zij zich genoodzaakt om akkoord te gaan met mindere kwaliteit, hoge huurprijzen en erbarmelijke huurvoorwaarden. Voldoende kwalitatief aanbod van woonruimte, bij voorkeur bij woningcorporaties, kan dit tegengaan. Lefier en de andere woningcorporaties van Groningen lijken zich hiervan bewust, maar ook de gemeente en vastgoedontwikkelaars moeten hiervan worden overtuigd. Het Grobos mengt zich actief in dit debat.

Betaalbaarheid

Als sociale woningcorporatie draagt Lefier al bij aan betaalbare woonruimte voor studenten in Groningen. Huurprijzen stijgen echter ieder jaar. Het Grobos ziet erop toe dat eventuele stijgingen tot het minimum beperkt blijven en dat ze zoveel mogelijk ten goede van de kwaliteit van de woonruimte komen.

Kwaliteit

Lefier heeft een groot aanbod van studentenwoningen. Dit brengt veel onderhoud met zich mee. Het Grobos ziet erop toe dat dit onderhoud naar behoren wordt uitgevoerd en kijkt kritisch naar eventuele misstanden. Dit doen we door nauw contact te onderhouden met onze achterban. 

Lefier heeft een verduurzamingsopgave. Het Grobos stimuleert Lefier om de verduurzaming in de studentenportefeuille te versterken.

Verbinding

Naast de studie ontwikkelen studenten in Groningen zich op persoonlijk vlak. Sommige huurders ontwikkelen zich tot het aanspreekpunt van een pand en nemen daarmee de taak van hoofdbewoner op zich. Het Grobos kijkt om naar haar hoofdbewoners en onderhoudt contact met hen.
Daarnaast willen studenthuurders prettig wonen. Dat gaat het beste in een fijne leefomgeving. Het Grobos ondersteunt bewonersinitiatieven die de sociale cohesie in de verschillende studentenpanden ten goede komen en stimuleert Lefier om hierin te investeren.

Informatievoorziening

Het Grobos is dé belangenbehartiger van studenthuurders van Lefier. Het is daarom onze taak om hen duidelijk te maken waar wij hen mee kunnen helpen en waar wij hen mee hebben geholpen. Dit doen we door veelvuldig te rapporteren over onze werkzaamheden en actief contact te zoeken met onze achterban.

 

➡️ Lees hier hoe het bestuur deze visie omzet in concrete actiepunten!

en_GBEnglish