๐Ÿค Over ons ๐Ÿค

Grobos is het Groninger Bewonersoverleg Studentenhuisvesting. Wij behartigen de belangen van alle studenten- en jongerenhuurders die huren bij woningcorporatie Lefier. Op de volgende manieren zetten wij ons in voor onze achterban:
Huisvesting
Het Grobos bestuur zet zich in om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de huurderswereld. Wij nemen deel aan verschillende werkgroepen en overleggen in Groningen en breiden ons netwerk continu uit. Hoe hoger het kennisniveau binnen onze organisatie, hoe meer wij voor huurders kunnen betekenen.
Gesprekspartner
Er wordt door Grobos op verschillende niveaus meegepraat over huisvesting in Groningen. Zowel bij woningcorporaties als op gemeentelijk niveau. Wij streven ernaar om de stem van onze huurders zoveel mogelijk te verkondigen. Ook bieden wij een platform voor vertegenwoordigers van panden (hoofdbewoners) om informatie uit te wisselen.
De huurders
De belangen vanย de studenten en jongeren moeten net zo zwaar meewegen in het beleid van Lefier als die van andere huurders. Door contact te hebben met (hoofd)bewoners van de verschillende panden krijgen we een goed beeld van wat er speelt bij de huurders en ondernemen wij gericht actie.
Jongerenhuurders
Jongerenpanden
Bestuursleden

๐Ÿ‘Š๐Ÿป Bestuur ๐Ÿ‘Š๐Ÿป

Dit zijn de bestuursleden die voor je klaar staan in het jaar 2020:
Natasja van de Beek
Natasja van de Beek

Voorzitter

  Luuk Westemeijer
  Luuk Westemeijer

  Penningmeester

   Freek Hobbenschot
   Freek Hobbenschot

   Kandidaat - Secretaris

    Olivier Winkelhorst
    Olivier Winkelhorst

    Commissaris Intern

     Joost de Bruijn
     Joost de Bruijn

     Commissaris Externย ย ย ย ย ย ย ย  &ย Vice-voorzitter


      Renรฉe Wehkamp
      Renรฉe Wehkamp

      Kandidaat - Algemeen bestuurslid

       Wytse Douma
       Wytse Douma

       Vrijwilliger

        nl_NLDutch