Nieuwsbrief januari 2020

De champagne is ontkurkt en het vuurwerk is afgestoken. Het nieuwe jaar is begonnen! Hoog tijd voor een update van het Grobos. In deze nieuwsbrief zetten we uiteen waar we ons de afgelopen tijd mee bezig hebben gehouden.

Nieuw huurbeleid studentenkamers

Lefier heeft in 2018 een nieuw huurbeleid aangenomen, maar dit beleid ging alleen over een deel van de studentenkamers. Alleen de zelfstandige kamers (sanitair/keuken apart) zaten hierin terwijl de onzelfstandige kamers (gedeeld met anderen) niet werden meegenomen. Dit maakte sommige situaties erger doordat zelfstandige kamers goedkoper werden door het nieuwe huurbeleid, maar daardoor vergelijkbare prijzen hadden als onzelfstandige kamers met hetzelfde oppervlakte. Wij hebben ons hardgemaakt om dit te corrigeren en een duidelijk huurbeleid voor al het studentenbezit te hebben. Dit is de afgelopen tijd in samenwerking met Lefier gebeurd. Een apart huurbeleid voor (on)zelfstandige studentenkamers is gemaakt waar de prijs ook wordt gecorrigeerd naar locatie en naar het delen van voorzieningen.

Per 1 juli zal dit worden verwerkt, waarbij onzelfstandige over het algemeen goedkoper zullen worden en zelfstandige kamers iets duurder kunnen worden. Zelfstandige kamers blijven wel goedkoper dan voor het huurbeleid van 2018.

Studenten en monumenten

In 2018 hebben wij het advies gegeven om een monumentaal pand met studentenwoningen niet te verkopen. Wij vonden dat niet goed was onderbouwd waarom er niet tot renovatie werd overgegaan. Daarnaast vreesden wij dat een verkoop van een monumentaal studentenpand in de binnenstad uiteindelijk zou kunnen leiden tot nog meer verkopen van studentenpanden in de binnenstad. Hierdoor zouden panden in de binnenstad nog meer in particuliere handen komen, met prijsstijgingen als gevolg.

Naar aanleiding van dit advies heeft Lefier de verkoop stopgezet en gekeken naar de oorzaken van de achterstand.Ze waren het met ons eens dat de verkoop van dit pand niet in lijn zou kunnen zijn met datgene waar zij als woningcorporatie voor staan. Daarom gaan zij nu eerst, in samenwerking met ons, goed nadenken over een visie en een beleid voor de monumentale studentenportefeuille.

De monumentale studentenportefeuille van Lefier bestaat voornamelijk uit coΓΆptatiepanden. Dit zijn panden waarin de huidige bewoners zelf nieuwe huurders voor mogen dragen. Vaak worden deze panden bewoond door leden van de verschillende studentenverenigingen van Groningen. Lefier is van mening dat op een dergelijke manier wonen in de binnenstad een onderdeel is van het studentenleven van Groningen en zij willen dit mogelijk maken. Hier staan wij achter. Daarom hebben wij er alle vertrouwen in dat we samen met Lefier tot een constructief beleid voor deze portefeuille kunnen komen.

Nieuw bestuur en beleidsplan

Afgelopen zomer zijn drie van onze bestuursleden vertrokken, maar we kunnen met trots meedelen dat er sinds enkele maanden vier nieuwe, enthousiaste bestuursleden bij ons bestuur zijn gekomen. We heten Anna, Joost, Laura en Natasja van harte welkom!

Met frisse mensen en energie hebben wij naar onze organisatie en doelen gekeken, welke in het beleidsplan zijn opgenomen, dat binnenkort gepubliceerd zal worden. Dit jaar willen we ons onder meer focussen op het verbeteren van onze relatie met onze achterban, door meer en beter contact te onderhouden met bewonersverenigingen en hoofdbewoners, door vaker bezoeken te brengen aan de panden en door onze eigen informatievoorziening te verbeteren. Ook willen we er dit jaar extra op aansturen dat Lefier haar informatievoorziening verbetert en waar kan daaraan bijdragen.

Verder wensen we iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar! We zijn van plan om elke drie maanden een nieuwsbrief met een stand van zaken uit te brengen.

Namens het bestuur van het Grobos.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish