Beste nieuwsbrieflezer,

Het academisch jaar is voorbij en we gaan de zomermaanden in. De afgelopen tijd hebben we niet stilgezeten, ondanks de coronacrisis. Dit willen we graag delen in deze nieuwsbrief.

ALV

Op 26 juni hebben we een digitale ALV gehouden. Tijdens de ALV hebben we afscheid moeten nemen van onze voorzitter Ewout de Jong, hij moest ons door zijn verhuizing jammer genoeg verlaten. Natasja van de Beek is in zijn plaats als voorzitter geΓ―nstalleerd. Daarnaast is Joost de Bruijn als vice-voorzitter ingesteld om – bij eventuele afwezigheid van de voorzitter – het Grobos voor te zitten/te representeren bij externe vergaderingen.

Bij de ALV is ook het probleem van onze statuten en huishoudelijk reglement langsgekomen. Er is besloten om deze te updaten om onze doelgroep beter te specificeren en ons ledenbestand ook duidelijker te maken. Ten slotte is ook onze begroting voor 2019-2020 goedgekeurd.

Gemeentelijke overleggen

Door corona hebben de meeste van de afgelopen externe overleggen online plaatsgevonden, en dat waren er nogal wat. Op gemeentelijk niveau hebben we meegepraat over het ambitiekader; wat zijn de ambities van de gemeente en woningcorporaties voor de komende jaren. Het ging specifiek over de punten betaalbaarheid en leefbaarheid.

Het Grobos heeft hierin laten weten dat we het belangrijk vinden om de kale huur voor studentenwoningen onder de €432,51 te houden. Dit is namelijk (voor 2020) de grens om voor jongeren nog recht te hebben op huurtoeslag. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de gemeente de bouw van meer studentenwoningen gaat faciliteren. Een meerderheid van de studentenwoningen in Groningen is in handen van particulieren en dus vrije sector. Woningcorporaties moeten meer grond beschikbaar gesteld krijgen om aan de enorme vraag naar (zelfstandige) kamers te kunnen voldoen en zo de prijzen betaalbaar te houden.

Overleggen Lefier

Op bestuurlijk niveau van Lefier hebben we meegepraat over een nieuw fonds klein onderhoud, deze overleggen zijn nog niet afgerond, maar wat we hiervan al wel kunnen zeggen is dat de prijs van het fonds waarschijnlijk niet boven de €2 gaat komen. Over de specifieke invulling van het fonds wordt nu nog gediscussieerd, maar we verwachten dat de onderhandelingen nog voor 2021 zijn afgerond.

Onze penningmeester Anca Visser was het opgevallen dat de parkeerplaatsen naast haar pand voor een enorme prijs werden aangeboden door Lefier en niemand deze plekken huurde. Dit leek ons geen handige situatie en dus hebben we dit aangekaart bij Lefier. De parkeerplaatsen hoeven blijkbaar niet voor een sociale/betaalbare prijs te worden verhuurd door Lefier, dus ze proberen winst te maken. Lefier zegt te streven naar een marktconforme prijs en hierbij ook te kijken naar belangstelling, waar nodig worden de huren van parkeerplaatsen naar beneden bijgesteld. We houden dit dossier de komende maanden nog in de gaten.

Lefier heeft laten weten dat ze naar de zomer klaar zijn met het document over de vergoedingen van bewonersverenigingen, hoofdbewoners en nestoren. Hier hebben we meermaals om gevraagd en we hopen jullie hier na de zomer meer over te kunnen vertellen.

Nieuwe kandidaat bestuursleden

Om te compenseren voor het vertrek van bestuursleden hebben we een nieuwe sollicitatieronde gehouden. Hier kregen we veel reacties op en we zijn blij om te kunnen meedelen dat we drie nieuwe kandidaat bestuursleden hebben kunnen aannemen. Dit zijn Wytse Douma, Luuk Westemeijer en Olivier Winkelhorst. Na de zomer zullen zij zich gaan inzetten voor de studenthuurders van Lefier. De komende weken wordt de bestuursleden pagina op de site geΓΌpdatet met hun foto en info.

Dat was het voor de zomernieuwsbrief! Geniet van de komende tijd, voor zover mogelijk, en we zien jullie graag terug na de vakantie.

Groeten,

Het Grobos bestuur

Related Articles
en_GBEnglish