Na een frisse start van een nieuw collegejaar zijn we ook weer op gang gekomen voor de studenthuurders van Groningen. In deze nieuwsbrief vertellen we jullie meer over wat we de afgelopen tijd weer hebben opgepakt.

ALV

Tijdens de ALV op 16 oktober hebben we het voornamelijk gehad over de communicatie met Lefier die nog wel eens slecht verloopt, de nieuwe folder bewonerscommissies en het beleid van Lefier rondom wooncoöperaties. Ook is ons financieel resultaat over 2019-2020 goedgekeurd en zijn de bestuursleden die we voor de zomer hebben aangenomen ook officieel ingehamerd.

Bod, ambitiekader en prestatieafspraken

In het najaar leveren de woningcorporaties van Groningen hun plannen aan voor het komende jaar, dit heet een bod. Hierin staat wat de woningcorporaties wil nieuwbouwen, verduurzamen en renoveren. Deze plannen worden allemaal verzameld in de prestatieafspraken. Hierin staan dus de veranderingen op de sociale huurmarkt voor het Groningen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een meer lange termijnplan dat 5 jaar beslaat: het ambitiekader.

Lefier is nog steeds bezig met het moderniseren van de Selwerdflats, dit is volgens de planning in 2022 afgerond. Wat we jammer vinden is dat we nog niet van Lefier hebben gehoord over de bouw van studenteneenheden na 2022. We onderzoeken nog of we meer concrete afspraken kunnen maken over de nieuwbouw van studenteneenheden, want na de coronacrisis zal het huisvestingsprobleem weer zijn kop opsteken en nu is er de tijd om ons daarop voor te bereiden. De komende jaren gaat Lefier wel meer investeren in verduurzaming en isolatie van de studenteneenheden. De Grevingaheerd is in 2021 aan beurt en de Goeman Borgesiuslaan in 2023. Hopelijk volgen er snel nog meer panden, het tempo kan volgens ons hoger.

Gemeentelijke overleggen

Op gemeentelijk niveau hebben we samen met andere Groningse huurdersorganisaties een pamflet geschreven waarin we Den Haag oproepen om de verhuurderheffing af te schaffen. Dit is een belasting op wooncorporaties die is ingevoerd na de Vestia-affaire. Nu houden woningcorporaties niet genoeg geld over om te kunnen investeren. Dit geluid wordt door de gemeente onderschreven en we onderzoeken hoe we dit het beste kunnen gaan uitdragen.

Klein onderhoudsfonds

Misschien heb je het wel eens in je servicekosten op je huurspecificatie gezien, er wordt 1,57 euro afgeschreven voor “fonds klein onderhoud”. Omdat Lefier is gefuseerd uit verschillende corporaties in Groningen en Drenthe heeft bijna elke gemeente een ander beleid rondom dit fonds. Nu wil Lefier dat rechttrekken over haar hele werkgebied. Goed nieuws voor studenten: de contributie blijft gelijk (hoogstens inflatievolgend). We zijn nog in overleg over de implementatie, maar hoogstwaarschijnlijk is dit dossier voor het einde van dit jaar nog afgerond.

Toewijzingsbeleid

Lefier wil graag haar beleid rondom coöptatie moderniseren. Dit is omdat het op het moment niet voor elk pand even duidelijk wie er nou precies in wonen, omdat de huur door een “hoofdhuurder” wordt overgemaakt. Daarnaast wil Lefier graag een eerlijker proces, want door coöptatie komen er veel kamers niet op website te staan, maar worden deze intern aangeboden. We gaan met Lefier om de tafel om te zien wat hier aan gedaan kan worden. In de volgende nieuwsbrief lees je meer!

Wooncoöperaties

 Sinds 2015 is het concept van een wooncoöperatie in de woningwet opgenomen. Dit is een mogelijkheid voor huurders om (het behaar van) hun pand in eigen handen te nemen. Redenen hiervoor kunnen zijn een ontevredenheid over het onderhoud van de woningcorporatie, beter delen van gemeenschappelijke ruimten/voorzieningen of dat eigen beheer simpelweg goedkoper kan zijn. Lefier heeft met 2 studentenpanden de afgelopen tijd hierover overleg gevoerd. Daarnaast heeft Lefier aan haar eigen beleid geschreven voor de invulling van deze nieuwe woonvorm.

Lefier heeft besloten om de vormen van wooncoöperatie waarbij de bewoners het pand van Lefier overkopen niet toe te staan voor studenteneenheden. Het wordt alleen mogelijk voor studenten om voor een beheerdersvorm te gaan waarbij het pand nog wel van Lefier is, maar de bewoners het beheer en onderhoud verzorgen. We vinden het vervelend dat Lefier dit na een lange tijd van overleggen nogal rauw op het dak van de 2 initiatiefnemers heeft gegooid, nog voordat de huurdersorganisaties advies op het beleid hadden gegeven, dus het beleid was nog niet geldig. Daarom hebben we het NOL gevraagd om een negatief advies te geven over dit beleid. Zover ging het NOL niet, maar we hebben Lefier opgeroepen om huurdersorganisaties meer te betrekken in het proces en studenten niet op voorhand uit te sluiten van bepaalde vormen van coöperatievorming. We gaan nog met Lefier in gesprek over dit beleid en hoe we de 2 initiatieven het beste kunnen behandelen.

Related Articles
en_GBEnglish