Dinsdag 7 november vond de eerste ALV van het jaar plaats. Aanwezig waren de hoofdbewoners van de panden: Selwerd 2, Mudaheerd, Hoendiep 2. Eendrachtskade ZZ 6 t/m 10, Hete Kolen en de Lijnbaanstraat. Damsport en Hoendiep 1 en 3 waren niet aanwezig,maar hadden een ander pand gemachtigd om in hun plaats te stemmen. Dit is een mogelijkheid voor hoofdbewoners om mee te beslissen over punten, ondanks dat ze niet aanwezig zijn bij een ALV.

De vergadering werd geopend door Niek met een voorstelrondje, omdat veel panden een nieuwe hoofdbewoner hadden. Daarna werd er medegedeeld dat we ook graag de mening willen horen over het puntensysteem die Lefier nu hanteert. Dit werd dus als extra punt op de agenda toegevoegd.

Allereerst werden de notulen en het aangepaste beleidsplan doorgenomen. De vorige ALV hebben we nog veel input gehad op de punten waar we komend jaar aan willen werken. Deze feedback hebben we verwerkt met als resultaat een beleidsplan waar we graag mee aan de slag willen gaan. Daarna was het tijd voor de presentatie van het financieel resultaat en het sociaal jaarverslag. De hoofdbewoners werden zo geรฏnformeerd over wat er afgelopen jaar allemaal is gebeurt. Hierbij is de boekhouding over 2016-2017 goedgekeurd door onze kascommissie bestaande uit Erik en Janin.

Een ander punt wat vaak aan de orde komt binnen de ALV’s is de wisseling van bestuursleden. Bij de laatste ALV voor de zomer stopte onze Daniรซl als penningmeester van het Grobos. Samen met Margriet is hij ooit begonnen als algemeen bestuurslid. In deze ALV heeft Margriet haar taken neergelegd als bestuurslid.Ze heeft zich 1.5 jaar ingezet voor het Grobos. En gaat zich nu richten op haar nieuwe baan. Na een bedankje van Niek en de hoofdbewoners in de zaal heeft ze afscheid genomen van het Grobos.

Tot slot werd er gestemd over een aantal punten. Een daarvan is veranderen van het aantal ALV’s van vier naar drie. Met als compensatie een inloopspreekuur voor alle huurders. Hetย sociaal jaarverslag, financieel resultaat en dit punt zijn met 119 stemmen goedgekeurd door de hoofdbewoners.

De vergadering werd afgesloten met een gezellige borrel, waarbij alle aanwezigen gezellig met elkaar konden bijkletsen.

Wil je graag het beleidsplan en sociaal jaarverslag inzien? Kijk op de pagina speerpunten.ย  Houd verder onze website en Facebook in de gaten voor meer informatie over de inloopspreekuren.ย 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish