Anders dan gewend, maar dinsdag 4 oktober vond onze eerste ALV van het nieuwe bestuursjaar plaats. Aanwezig waren de panden: Damsport, Goeman, Hoendiep 1 en 3, Hoendiep 2, Selwerd 2, Selwerd 3, Mudaheerd en Folkingestraat 10. Ook was Rowanne gekomen namens de RVA (Raad Van Advies).

De vergadering begon met een voorstelronde, vanwege de wisselingen binnen de bewonersverenigingen en de aanwezigheid van onze nieuwe bestuursleden Niek en Mark. Daarna kon er over worden gegaan op de update van de bestuursleden en het goedkeuren van de notulen. Na wat opmerkingen van de aanwezigen kon dit snel afgerond worden.

Op de agenda stond ook het presenteren van de resultatenrekening en het sociaal jaarverslag. Elk puntje werd langsgegaan, waarbij de hoofdbewoners al hun vragen mochten stellen.

Als een van de laatste punten kwam de verandering binnen het bestuur aan de orde. Hidde en Jeroen kondigde aan om het Grobos te verlaten. Beide hebben ze veel betekent, dus ze werden netjes uitgehamerd.

Uit de sollicitatieronde kwamen Mark en Niek als beste kandidaten uit de bus. Zij hebben zich netjes voorgesteld aan de leden en zijn met 139 stemmen ingehamerd. Welkom in het team!

De nieuwe samenstelling van het bestuur is nu als volgt:
Daniil Jakovlev: Voorzitter
Margriet Mestemaker: Secretaris
DaniΓ«l Kelderhuis: Penningmeester
Heleanne Prins: Commissaris Intern
Niek van der Kant: Algemeen Bestuurslid
Mark van Beelen: Algemeen Bestuurslid

De ALV werd afgesloten met een gezellige borrel, die door is gegaan tot de late uurtjes.

Iedereen bedankt voor de aanwezigheid

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *